Avtalegiro for månedlig bidrag


Vi ønsker at senteret på sikt vil klare seg selv, men i oppstartsfasen er vi avhengig av bidrag for de løpende kostnader. Hvis du ønsker å bidra kan du benytte avtalegiro i regi av Aid in Action. Det er viktig at du krysser av på Siri og Thomas Barnesenter i Kenya for å øremerke pengene til dette prosjektet. Alle monner drar og du velger selv beløpet du vil bidra med! Selv en 100 lapp i måneden betyr mye!

Opprett avtalegiro her

Sist oppdatert 30. april 2012