Ønsker du å bidra med et lite beløp til den løpende driften av barnesenteret?

Det er som nevnt ønskelig at barnesenteret skal bli bærekraftig slik at det skal kunne drifte seg selv. Det er allerede blitt kjøpt inn telt, stoler og bord for utleie til lokalbefolkningen.

I dag er det kun den lokale kirken som leier ut dette, så her er det stor potensiell inntektskilde. I tillegg dyrker Aid in Action sitt næringssenter i området frukt og grønt for salg. Les mer om næringssenteret på; http://aidinaction.com/businessenter/. Inntektene fra dette senteret skal også gå til drift av Karlsvogna barnesenter.

Det er imidlertid behov for ytterligere inntekter til daglig drift men også for å kunne utvide tilbudet til barna ved akkurat dette barnesenteret. I den forbindelse er det ønskelig med sponsorer som vil bidra direkte til vårt barnesenter.

Det trenger ikke være ett stort beløp i måneden, alle monner drar! Hva med 100 kroner i måneden eller 50 kroner for hvert familiemedlem? Dette er et godt alternativ til plan fadder og liknende innsamlingsaksjoner - her vet du hva du bidrar til og alle pengene går uavkortet til senteret.

Dessuten har du kanskje bidratt med penger til å bygge selve senteret og ønsker å følge det videre? Det er egen giro til bruk for dette, se linken og husk å krysse av for Siri og Thomas sitt barnesenter; http://aidinaction.com/wp-content/uploads/2013/02/Avtalegiroblankett-Aid-in-Action1.pdf
Sist oppdatert 03. oktober 2012