Oppdatering fra barnesenteret


Senteret er nå i full drift. Per i dag er det 75 barn tilknyttet senteret. Det er to damer som er ansatt på fulltid, de heter Caroline og Mwikali. Vi har snakket med damene på skype og de virker veldig dedikerte og oppriktig glad for å jobbe på senteret med alle barna.

Barna får githeri hver dag i ett-tiden etter at de har vært skolen. Githeri består av bønner og hvit mais og er noe de spiser masse av i Kenya. På lørdagene får de grøt til frokost i 10-tiden og ris med kjøtt eller liknende. Barna trives og vi får beskjed om at senteret er viktig for barna. Det er imidlertid fortsatt utviklingsmuligheter ved senteret. Mange av barna får ikke mat hjemme eller de er hjemløse, så flere av dem legger seg sultne. Derfor er det en plan om å utvide med et kveldsmåltid til barna før senteret stenger på kvelden. Videre vurderer vi å ansatte en lærer på lørdager som kan gi mer profesjonell leksehjelp til barna for å gi dem bedre utviklingsmuligheter. Det er også snakk om å utvide området rundt senteret ved å kjøpe mer land for å få større lekeplass. Disse tingene jobbes det kontinuerlig med sammen med Aid in Action sin lokale ansatte i Kenya, Samuel.


Anne Louise fra Aid in Action var dessuten på besøk ved barnesenteret i sommer! Det er godt å vite at noen har vært der nede og sett hvordan det ser ut og at det fungerer som det skal!


Vi oppdaterer stadig med små og store nyheter på Karlsvogna Barnesenter sin facebook side. Vi har nettopp kjøpt en mobiltelefon til barnesenteret for på den måten å holde tettere kontakt med barna og de ansatte, så nå blir det forhåpentligvis enda mer oppdateringer på facebooksiden. Du kommer inn på siden uten egen facebook profil. Bruk følgende link; https://www.facebook.com/pages/Karlsvogna-barnesenter/389163087838780

Sist oppdatert 28. september 2013