Tomten er kjøpt!


Da har vi fått beskjed om at tomten vi skal bygge på endelig er blitt kjøpt. I utgangspunktet skulle vi få en tomt fra kirken, men Aid in Actions lokale mann på stedet anbefalte oss å heller kjøpe tomt. Bakgrunnen for dette var at i området hvor vi skal bygge barnesenteret er det mange ulike trossamfunn, og at vi av ulike årsaker ikke burde låse oss til ett trossamfunn ved å få tomt. Derfor bestemte vi i samråd med Aid in Action at Aid in Action kjøper tomt som vi kan bygge på. Skjøte er oversendt og penger betalt, så da venter vi bare på å få tegningene til selve bygget ferdigstilt.
Sist oppdatert 7. mai 2012